i want to be copy
Miscellaneous

I Wanna

I wanna walk on the grass so green, I wanna feel the sky spic clean, I wanna stop the time and relax, I wanna eraze all my life’s blacks, I wanna sleep on mumma’s lap I wanna feel my dad’s […]